Life Lessons from Chhichhore | Jatin

“Beta yeh tumhara result decide nahi karta ki tum loser ho ya nahi, tumhari koshish karti haiโ€. (Child, your result doesnโ€™t decide your success, your effort does). I think almost everyone wanted to hear this from their parents at one point or the other in their life. Making Chhichhore hit every chord of human emotions so perfectly. The peer pressure movie we deserved. In the … Continue reading Life Lessons from Chhichhore | Jatin